Copyright


Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość tej strony internetowej www.giulianimachines.com- której właścicielem jest spółka Bucci Automations S.p.A. z siedzibą w Faenzy przy ulicy Granarolo 167- włącznie z tekstem, logo, zdjęciami i nagraniami, jak i plikami dźwiękowymi, grafiką i wszelkiego rodzaju treścią odtworzoną i opublikowaną na tej stronie, jest wyłącznej własności spółki Bucci Automations S.p.A. i chroniona jest prawami własności intelektualnej i przemysłowej w zgodzie z obowiązującą w tej kwesji normatywą.

W szczególności, zgodnie z ustawą n. 633/1941 dotyczącą praw autorskich, podkeśla się że zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie w celach gospodarczych i/lub przetwarzenie całkowite lub częściowe treści, która znajduje się na tej stronie internetowej, włącznie z zapisywaniem, przetwarzaniem, dystrubucją i rozpowszechnianiem treści za pomocą jakiejkolwiek platformy technologicznej w sieci lub w każdym innym miejscu, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody od właściciela praw autorskich i jedynie w celach informacyjnych.

Za naruszenie powyższych regół nałożona zostanie odpowiednia odpowiedzialość cywilna i karna.

Przypominamy że wchodząc na tą stronę użytkownik wyraża swoją zgodę na aplikację prawa i regulaminów obowiązujących we Włoszech, które zastosowane zostanie w przypadku kontrowersji związanych z użytkowaniem oraz/lub rozpowszechnianiem oraz/lub wykorzystaniem teści tej strony internetowej. Copyright © 2016 Bucci Automations S.p.A. - All rights reserved