LOCK INDUSTRY MACHINERY

Firma GIULIANI je lídrom na svetové úrovni vo výrobe automatických strojov na výrobu kľúčov, výrobu komponentov do zámkov ako sú cylindrické vložky a montážnych liniek


Ponúkame stroje na výrobu kľúčov s využitím systému stand alone alebo viacstanicové centrum (kompletné spracovanie od suroviny až po hotový výrobok); stroje pre kompletnú výrobu tela zámkov a rotorov, vrátane preťahovania; strojov pre automatickú montáž rotorov do cylindrov, montáž kombinácií a montáž vložky; okrem iného ponúkame aj stroje pre funkčné testovanie kľúčov v namontovaných zámkoch.

STROJE TRANSFER NA OBRÁBANIE TELA A ROTORU DO BEZPEČNOSTNÝCH A VISACÍCH ZÁMKOV

Kompaktný a vysoko produktívny transfer
Další

STROJE NA VÝROBU KĽÚČOV

VIACSTANICOVÝ STROJ V LINKE PRE KOMPLETNÚ VÝROBU KĽÚČOV
Další
RYTIE MEDAILE KĽÚČA
Další
FRÉZOVÁNIE PROFILU KĽÚČA S VYSOKOU PRESNOSŤOU
Další
KÓDOVANIE KĽÚČOV S MAXIMÁLNOU RÝCHLOSŤOU
Další
FLEXIBILNE KÓDOVANIE A FRÉZOVANIE KĽÚČOV
Další

STROJE NA PREŤAHOVANIE ROTOROV

VYSOKÁ PRODUKTIVITA PREŤAHOVANIE ROTOROV U ZÁMKOV
Další
HYPER FLEXIBílny PREŤAHOVANIE ROTOROV U ZÁMKOV S VEĽMI VYSOKOU PRODUKTIVITOU
Další

STROJE NA MONTÁŽ A NA VÝSTUPNÚ KONTROLU UZAMYKACÍCH SYSTÉMOV A VISACÍCH ZÁMKOV

STROJ SO STOLOM NA MONTÁŽ ROTORU DO TELA ZÁMKOV A DO VISACÍCH ZÁMKOV
Další
STROJ SO STOLOM PRE MONTÁŽ KOMBINÁCIÍ DO ZAMYKACÍCH SYSTÉMOV A DO VISACÍCH ZÁMKOV
Další
TRANSFER NA LINKE PRE MONTÁŽ KOMBINÁCIÍ UZAMYKACÍCH SYSTÉMOV A VISACÍCH ZÁMKOV
Další